Se kommunestyremøtet i Heim direkte her

DEL

Det konstituerende kommunestyremøtet i Heim (som pågikk i går, og fortsetter i dag) kan du se direkte her.

Saker til behandling

Saksnr.Arkivsaksnr.TittelResultat
1/1919/1967GODKJENNING - GJENNOMFØRING AV FYLKESTINGS- OG KOMMUNESTYREVALG 2019 I HEIM KOMMUNE
2/1919/2010VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2019-2023
3/1919/2015VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023
4/1919/2008VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN 2019-2023
5/1919/2012VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2019-2023
6/1919/2027VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023
7/1919/2064VALG AVVALGSTYRE FOR PERIODEN 2019-2023
8/1919/2070VALG AV KLAGEUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023
9/1919/2013VALG AV DRIFTSUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023
10/1919/2014VALG AV VILTUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023
11/1919/446DELEGERINGSREGLEMENT FOLKEVALGTE
12/1919/447DELEGERINGSREGLEMENT RÅDMANN
13/1919/445MØTEREGLEMENT FOLKEVALGTE
14/1919/2025VALG AV REPRESENTANT OG FASTSETTING AV ANTALL MEDLEMMER TIL UNGDOMSRÅD FOR PERIODEN 2019-2023
15/1919/2023VALG AV REPRESENTANT OG FASTSETTING AV ANTALL MEDLEMMER TIL ELDRERÅD FOR PERIODEN 2019-2023
16/1919/2024VALG AV REPRESENTANT OG FASTSETTING AV ANTALL MEDLEMMER TIL RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN 2019-2023
17/1919/2016VALG AV SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATT FOR PERIODEN 2019-2023
18/1919/2017VALG AV KLAGENEMND EIENDOMSSKATT FOR PERIODEN 2019-2023
19/1919/448GODTGJØRINGSREGLEMENT FOLKEVALGTE
20/1919/831REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT HEIM KOMMUNE
21/1918/776KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE
22/1918/2003ADRESSENAVN VINJEFJORDSVEIEN / VINJEFJORDVEGEN
23/1919/1107RETNINGSLINJER FOR GRENDELAG - HEIM KOMMUNE
24/1919/1164OPPMERKSOMHETSREGLEMENT FOLKEVALGTE
25/1919/2020VALG AV REPRESENTANTER TIL SAMARBEIDSUTVALG VED SKOLENE (5) FOR PERIODEN 2019-2023
26/1919/2021VALG AV REPRESENTANTER TIL SAMARBEIDSUTVALG BARNEHAGENE (8) FOR PERIODEN 2019-2023
27/1919/2038VALG AV REPRESENTANTER/KONTKTPERSONER TIL GRENDELAG (7) FOR PERIODEN 2019-2023
28/1919/1266HEIM KOMMUNE - UTREDNING AV REVISJONSORDNING
29/1919/1298KONSEK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT TRØNDELAG IKS - NY SELSKAPSAVTALE
30/1919/2002VALG AV KOMMUNENES REPRESENTANT TIL FYLKESMØTET I KS
31/1919/2018VALG AV REPRESENTANT TIL HEIM FELLESRÅD FOR PERIODEN 2019-2023
32/1919/2019VALG AV FORSLAG TIL REPRESENTANT TIL STYRET I TRØNDERENERGI AS FOR PERIODEN 2019-2023
33/1919/2022VALG AV REPRESENTANT TIL ÅRSMØTET REVISJON MIDT-NORGE SA FOR PERIODEN 2019-2023
34/1919/2026VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET TIL KONSEK FOR PERIODEN 2019-2023
35/1919/2028HEIM KOMMUNESTYRE – STADFESTING AV VEDTAK FATTET I HEMNE, HALSA OG SNILLFJORD KOMMUNESTYRER - REMIDT IKS – GODKJENNING AV SELS
36/1919/2029VALG AV REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAP REMIDT IKS FOR PERIODEN 2019-2023
37/1919/2030VALG AV REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLING TRØNDERENERGI FOR PERIODEN 2019-2023
38/1919/2031VALG AV REPRESENTANT TIL EIERMØTE SODVIN SA FOR PERIODEN 2019-2023
39/1919/2032VALG AV REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLING SVORKA AS FOR PERIODEN 2019-2023
40/1919/2034VALG AV REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLING ALLVEKST AS FOR PERIODEN 2019-2023
41/1919/2035VALG AV REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLING MEIERIGÅRDEN AS FOR PERIODEN 2019-2023
42/1919/2036VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I ORKDALSREGIONEN FOR PERIODEN 2019-2023
43/1919/2037EVENTUELT MEDLEMSKAP OG VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I ORKIDÉ FOR PERIODEN 2019-2023
44/1918/2480HEIM KOMMUNESTYRE - MØTEPLAN 2019

Artikkeltags