Lover at busstilbudet videreføres

Ordfører Odd Jarle Svanem i Heim lover at busstilbudet Fram Flexx ikke avvikles.