– Jeg var ute og gikk tur da jeg oppdaga den døde havørnen cirka 35 meter vest for vindmølla, sier Lars Baadnes fra Smøla. Vindmølla som drepte ørnen står knapt en kilometer fra huset til Baadnes.

– Jeg begynte å se etter et ringmerke, men merket at føttene og nedre halvdel av kroppen var revet av, forsetter Baadnes.

Bakkroppen til havørnen fant Baadnes 15 meter lenger mot nord, og 20 meter fra selve mølla.

– Vindmølla hadde rett og slett klippet ørnen i to, konstaterer han.