Økonomirapporten for de tre første månedene sto på sakskartet i formannskapet tirsdag, men det var barnevern som fikk de politiske aktørene til å heve stemmen.

Bakgrunnen var utsikten til å gå en ny million kroner i minus ved årets slutt, om ikke nye tiltak settes i verk. Både rådmann Birgit Eliassen og økonomisjef Per Olav Eide redegjorde for hvordan utsiktene er, og hvor årsakene til merforbruket ligger begravet.

Nye tiltak

- Vi ser at det er helse og omsorg som ligger an til et avvik om ikke noe gjøres. Her er det nye barnevernstiltak på én million kroner som utgjør den største biten, og slikt er vanskelig å forutse, sa rådmannen i sin redegjørelse.

Økonomisjefen fulgte opp.

- Vi går mot fire millioner kroner i merforbruk i lønn, men det er forutsatt driftstiltak gjennom året. Det er hvis det ikke blir gjort noe, at det blir gale, advarte Eide.

Overivrig

Da var det Fremskrittspartiets Per Rotlid kom med bredsiden mot barnevernet i kommunen.

- Gjemnes bruker dobbelt så mye som andre kommuner på barnevern. Jeg tror ikke foreldrene her i kommunen er så mye dårligere enn andre steder. Årsaken må være at de er vel ivrige i barnevernet i Gjemnes, og at de bruker mye ressurser, mente Rotlid.

Rådmann Birgit Eliassen på sin side var glad for at kommunen har et barnevern som jobbet for de aller svakeste, nemlig barna, og understreket at dette nettopp er et tegn på at man har gode oppvekstvilkår i Gjemnes.

- Jeg er glad for at vi gjør det vi skal i forhold til en vergeløs gruppe, sa Eliassen.

Sprer frykt

Men Rotlid ga seg ikke.

- Det er ikke noe nytt fenomen akkurat nå. Slik har det vært de siste seks årene som jeg har vært med. Jeg er ikke fornøyd med den jobben barnevernet gjør. De skaper nærmest frykt, sa Rotlid.

Da hevet rådmannen stemmen enda et hakk.

- Enkeltansatte skal ikke stå på diskusjonslista. Skal det rettes kritikk mot noen, så er det jeg som rådmann som er ansvarlig, sa Eliassen morsk.

- Det er barnevernet som institusjon, ikke den enkelte jeg kritiserer, og jeg kjenner til flere enkeltsaker som ikke er godt utført, fortsatte Rotlid.

Støttet

Da hevet også Arbeiderpartiets Jan Karstein Schjølberg stemmen.

- Per burde vært stolt over den jobben som gjøres av barnevernet. Han burde i stedet slått seg på brystet. De har vært dristige og gjort det de skal. Jeg støtter rådmannen i det hun sier. Barnevernet gjør en knalljobb, sa Schjølberg.

23. april er det kommunestyret som får økonomirapporten til behandling.