Svaret på dette får vi ikke før mot slutten av året, når «Bredford Dolphin» har gjennomført leteoperasjonen for det svenskbaserte suksess-selskapet Lundin Norge.

Lundin-boringen er en av flere leteoperasjoner i Norskehavet i høst.

Lindarormen ligger like øst for Ormen Lange-feltet. Nærmeste avstand til land er 13 mil til Smøla. Borestarten er foreløpig fastsatt til tidlig i september, og varigheten på operasjonen er beregnet til 11 døgn, som også inkluderer sidesteg, eventuell brønntesting og plugging.

Boringen skjer på 418 meters havdyp og oljereservoaret – hvis det finnes – ligger 3.300 meter under havbunnen, målt fra boredekket. Lundin Norge er operatør med en eierandel på 60 prosent, med tyske Bayerngas Norge som partner med 40 prosent.

Skjøt gullfuglen

Lundin Norge har hatt en eventyrlig suksess i løpet av de to årene de har operert på norsk sokkel. Selskapet skjøt gullfuglen da de overraskende påviste kjempefunnet Avaldsnes i Nordsjøen i 2010. Senere ble er dette blitt slått sammen med Statoils nabofunn Aldous. Et sammenhengende oljefelt kan vise seg å inneholde over tre milliarder fat, og vil i så fall være et nest største på sokkelen.

Det er gjort 13 nye funn i år, det største av disse er gjort i Norskehavet, noe som har gitt økt interesse for sokkelen utenfor Midt-Norge. I Norskehavet er det gjort tre funn i første halvår. Sørvest for Njord-feltet har VNG Norge påvist olje og gass i brønn i Pil og Bue-feltet, foreløpig beregnet til å være opptil 150 millioner fat utvinnbart.

I Åsgard-området er det påvist gass/kondensat Langeformasjonen i Funnet er foreløpig beregnet til å inneholde opptil 25 millioner kubikkmeter utvinnbart. Lengst nord, like sør for Heidrun-feltet, har Faroe Petroleum Norge gjort ett mindre olje- og gassfunn i brønn, foreløpig beregnet til å inneholde opptil 15 millioner fat.

Lundin- boringen er en av flere leteoperasjoner i Norskehavet i høst.