Fremmer Halsafjorden som perfekt til fergefritt forprosjekt

DEL

Samferdselsprosjekter kan fungere som en brobygger mellom kommuner, regioner og fylker. Nå har ORKidé – Nordmøre Regionråd og Orkdal regionråd kommet med en fellesuttalelse om viktigheten av å faktisk bygge en bro, over Halsafjorden.

Broprosjektet inngår som en del av planene om en fergefri og utbedret E39. De to regionrådene mener at Halsafjorden er perfekt egnet til et pilotprosjekt.

– Med sin moderate bredde (ca. 2.000) og gunstige klimaforhold, framstår Halsafjorden interessant for et pilotprosjekt, skriver de regionrådene i en pressemelding.

Krevende fergestrekninger

E39 går fra Klett utenfor Trondheim til Ålborg i Danmark. På veien er det flere fergestrekninger. Regionrådene mener at det vil være kostnadsbesparende å legge pilotprosjektet til Halsafjorden.

– Regionrådene støtter opp om Halsafjordsambandets arbeid med å dokumentere hva erfaring på et mindre prosjekt kan medføre av besparelser i tid og kostnad ved gjennomføring av de større krysningene på E39, skriver regionrådene videre i pressemeldingen.

– Fv 65 må utbedres!

De to rådene understreker også viktigheten av å utbedre fylkesvei 65.

– Veiens standard og kurvaturer er en stor utfordring for næringslivet. Vi er nødt til å ruste opp, veien må dimensjoneres slik at den kan ta imot vogntog på 25,25 meter. Per nå er den ikke det, og det gir næringslivet i regionene dårligere konkurransevilkår, skriver regionsrådene.

Fylkesveien strekker seg fra Betna i Halsa til Orkdal. Av veiens 146 kilometer (km), er 74,7 km i Møre og Romsdal og de resterende 38,4 i Trøndelag. Regionrådene peker på at disse områdene er såkalte flaskehalser, som må utbedres:

  • Holte Bru i Rindal kommune
  • Storåsbakken og krysset på Storås i Meldal

Artikkeltags