Her knyttes Nordmøre og Trøndelag sammen i en ny kommune

Lagbygging: Samtlige kommunestyremedlemmer i Halsa, Hemne og Snillfjord samlet til sitt første fellesmøte på Kyrksæterøra.

Lagbygging: Samtlige kommunestyremedlemmer i Halsa, Hemne og Snillfjord samlet til sitt første fellesmøte på Kyrksæterøra.

Artikkelen er over 3 år gammel

Historisk møte på Kyrksæterøra mellom tre kommuner som skal bli til én.

DEL

Onsdag ble det skrevet historie i kulturhuset Kulør'n på Kyrksæterøra.

Kommunene Halsa, Hemne og deler av Snillfjord har gjensidige vedtak om sammenslåing, og Stortinget vedtok sammenslåingen 8. juni 2017. En egen arbeidsgruppe skal utarbeide forslag til nytt kommunenavn og kommunevåpen, som skal vedtas i løpet av høsten.

Hovedjobben de nærmeste to årene blir felles tjenesteutvikling og fordeling av funksjoner. Med et flateinnhold på til sammen nærmere 1.500 kvadratkilometer blir dette en voksen kommune i størrelse.

Bygge ned regiongrensen

Rent geografisk kryper Trøndelag med den nye kommunen 300 kvadratkilometer sørover på kartet. De ledende politikerne er på sin side opptatt av å bli en spydspiss for å knytte Trøndelag og Nordmøre sammen.

– Nykommunen blir en nøkkel for dette arbeidet. Sammen med Orkdalsregionen, andre grensekommuner og Orkidé får vi en mye større slagkraft for at grensen blir til minst mulig hinder i framtiden, sier Halsa-ordfører Ola Rognskog (Sp).

Han peker på mange store felles interesser og mål innen både nærings- og samferselsutvilkling.

– Jeg vil særlig trekke fram behovet for grenseløs kompetanseutvikling. En 16-åring på nordre Nordmøre tenker ikke på hvor grensen går, men hva som er best for videre karrierebygging.

Havbruksnæringen varsler en vekst i Norge på 40 prosent for å møte etterspørselen.

– For å møte kravene til miljø og skånsom håndtering av fisken må de tilføres ny kompetanse. Frøya videregående har attraktive tilbud i akvakultur for våre ungdommer. Opptaksområde for videregående opplæring er et glimrende eksempel på hva vi har som målsetting å bygge ned av byråkratiske barrierer knyttet til regiongrense. Det kommer sågar rikspolitiske signaler om at disse opptaksområdene blir et altfor rigid system som må endres, sier Rognskog

– Minst like bra som før

Tiden fram til neste kommunevalg skal brukes til felles tjenesteutvikling og fordeling av funksjoner. Med sine om lag 4.000 innbyggere blir Hemne og Kyrksæterøøra et naturlig tyngdepunkt.

– Det skal bli minst like gode tjenester som før, og noen innbyggere skal få bedre tjenester ennn i dag. Det er målet, sier Hemnes ordfører Odd Jarle Svanem (Sp).

Han understreker sin sterke støtte om å bygge ned grensebarriærer.

– Særlig må vi kommunisere dette til Halsa. Her er det langt ifra snakk om å tømme kommunehuset på Liabø. Tvert om må innbyggerne i Halsa føle at de kommer styrket ut i den nye kommunen.

Snillfjordordfører John Lernes (Ap) ser også svært positivt på sammenslåingen.

– Våre innbyggere får det som de ville etter innbyggerhøring om tilhørighet. Grensene har ikke forandret seg siden 1964, men kommunikasjonene har utviklet seg enormt. Da må vi henge oss på og tilpasse offentlig forvaltning etter virkeligheten.

Kritisk røst

Einar Vaagland fra Halsa Arbeiderparti har fra første stund kjempet mot kommunesammenslåing. Han er fortsatt minst like kritisk på Halsa sine vegne.

– Jeg mener intensjonsavtalen ikke er oppfylt. Faktorenes orden er ikke likegyldig. Man skulle for lengst forhandlet fram en avtale med et innhold som innbyggerne kunne fått sagt sin mening om.

Vaagland frykter Halsa ender opp som den store taperen.

– Hvorfor er Halsa delt på midten, både i kommunestyre og befolkning? Se på dagens tilbud sammenliknet med Hemne. Vi er minst like gode, eller sågar bedre på flere felt, sier Vaagland, som trekker fram problemer rundt kommunikasjon og busstilbud innad i den nye kommunen.

Ordfører Ola Rognskog påpeker at samferdsel blir et tema i arbeidet med den nye kommunen.

– Når det gjelder regiontilhørighet var dette et av spørsmålene i innbyggerundersøkelsen vi kjørte høsten 2015. Den viste at Halsa er delt omtrent 50-50 mot Møre og Romsdal kontra Trøndelag, sier Rognskog.

Han og et klart flertall i salen mener man må forholde seg til realitetene og Stortingets vedtak.

– Det vil etter mitt skjønn tjene innbyggerne best. Bedre og enklere kommunikasjoner er satt på dagsorden som et hovedpunkt og hovedmål for arbeidet til fellesnemnda, sier Rognskog.

– Halsa sine innbyggere føler seg som og vil alltid være nordmøringer. Dette er en bærebjelke for perspektivet på framtidig utvikling: Vi må ta vare på kultur og identitet, sier Hemne-ordfører Svanem.

Geitbåten i Valsøyfjorden er et av flere eksempler på dette. Den unike kulturarven skal fortsatt tas vare på av Nordmøre museum.

Navneforslag

Navnet skjemmer ingen, men den nye kommunen skal verken hete Halsa, Hemne eller Snillfjord.

– Vi ber folk å sende inn forslag til navnekomiteen. Vårt mål er å finne et nytt navn som virker samlende og skaper god entusiasme for framtiden. Her er det bare å legge hodet i bløt, sier Rognskog. 

Den mest konkrete saken på det historiske fellesmøtet gikk på antall representanter i det nye kommunestyret. Vedtaket ble som innstillingen: Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 31 representanter.

– Jeg er overbevist om at det blir vekst og utvikling i Halsa. Men det haster med å satse 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken