Kurser enda flere for å hjelpe de med demens

Arbeidet med å gjøre Halsa til et enda mer demensvennlig samfunn går på høygir med en lang rekke tiltak og aktiviteter.