Ønsker å beholde busstilbudet: – For tidlig å si hvordan trafikkmønsteret blir

Halsapolitikere i Heim ønsker ikke å miste bussavganger til Surnadal og Kristiansund, og ber fylkeskommunen om å se på hvordan tilbudet bedre kan tilpasses passasjerene.