Se direkte: Halsas kommunestyremøte

DEL

Kommunestyremøtet i Halsa kommune begynner torsdag klokken 10.00. Se sendingen ved å klikke i videovinduet over.

Sendingen produseres av Halsa kommune.

Her er sakslisten:

Behandling av utvalgssak

32/19 - Rendal tømmerkai - godkjenning av reguleringsplan

33/19 - Høring- samling Geitbåtmuseet og Nordmøre museum

34/19 - Tildeling av startlån 2019

35/19 - Søknad om tilskudd til riving av deler av tidligere Blekken skole

Referatsaker

51/19 - protokoll Generalforsamling Geitbåt eiendom AS 28.06.2019

52/19 - Vedr. 19-00218-7 - Innsigelse til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal – anmodning om møte med departementet

53/19 - Oppsigelse av tjenester - Halsa sokn

54/19 - Endring i helseforetakenes opptaksområder - risiko og sårbarhetsanalyse

11 politikere fra Halsa er med i det nye kommunestyret i Heim, som har hatt møter tirsdag og onsdag. Her er Tidens Kravs artikler fra møtedagene:

Artikkeltags