Sammen om rydding av strandlinja

Mange av skoleklassene ved Halsa barne- og ungdomsskole har ryddet i strandlinja den siste tiden.