Åpner enda et skap på Halsanaustan

Åpner Fellesskapet lørdag 17. august.