Nedstemt

IKKE FLERTALL: Kristian Megård ville ha en ny runde om fylkestilhørighet, men fikk ikke flertall for det i kommunestyret i Halsa.

IKKE FLERTALL: Kristian Megård ville ha en ny runde om fylkestilhørighet, men fikk ikke flertall for det i kommunestyret i Halsa.

Artikkelen er over 2 år gammel

Et flertall på 8 vil ikke ha ny runde om kommunereformen i Halsa.

DEL

Det er klart etter møtet i kommunestyret tirsdag. Det var Sp-representant Kristian Megård (utmeldt av Halsa Sp, men medlem av Sp sentralt) som i tirsdagens kommunestyre kom med en interpellasjon (spørsmål) der han ba om ny behandling av saken om fylkestilhørighet for Halsa når kommunen skal slås sammen med Hemne og Snillfjord.

Megård viste til intensjonsavtalen som kommunestyret har godkjent, der det heter at spørsmålet om fylkestilhørighet skal høres av innbyggerne. Som kjent er det allerede bestemt at den nye kommunen skal bli en del av Trøndelag.

Folkets røst

Megård krevde at det umiddelbart settes i gang en utredning av konsekvensene der fordeler og ulemper blir belyst. Videre ville han at folket i Halsa skal si sitt etter at utredningen er ferdig.

Videre krevde Megård at det sendes brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet der det blir bedt om at vedtaket om fylkestilhørighet blir opphevet i påvente av utredning og folkeavstemning.

Det er på tide å få fakta på bordet, mente Megård.

– Det foreligger ingen konsekvensutredelse rundt saken om fylkestilhørighet og når en stiller spørsmål er svaret ofte «væt ikke». Å bygge framtida på usikkerhet må for utenforstående virke merkelig, skrev Megård i interpellasjonen.

Men flertallet på 8 sa nei til forslagene, mens 6 stemte for Megårds forslag. Kommunestyret i Halsa har 15 representanter, men det var bare 14 politikere til stede da avstemningen fant sted.

Navnet

Arbeidsgruppen som jobber for å finne navn til den nye kommunen bestående av Halsa, deler av Snillfjord og Hemne, foreslår ni alternativer. Det skriver NRK.

Mange av navnene har lokalt utspring i de tre kommunene og både Halsa og Hemne er blant alternativene. Forslagene er sendt til Språkrådet for vurdering. I slutten av måneden skal arbeidsgruppa foreslå en endelig navneliste som skal sendes til fellesnemnda for de tre kommunene.

Dette er alternativene:

Halsa

Begrunnelse: Opprinnelig et gårdsnavn som har utspring fra landskapet; smalt parti, overgang, også brukt i forbindelse med båt/segl.

Hemne

Begrunnelse: Hemne er opprinnelig et fjordnavn, en språklig slektning av ordet hamn. Fjorden gav livd og ly for båter og skip som søkte innover når det blas stygt uti Leia. Tidlig må fjordnavnet Hemne (norrønt Hefni eller Hefnir) ha vorte navn på et geografisk område rundt fjorden. Dette områdenavnet vart etter kvart administrasjonsnavn på flere verdslige og kirkelige eininga: Skipreide, sokn, tinglag og prestegjeld (1765). Da formannskapsloven kom i 1837, vart Hemne kommunenavn. Det vart senere delt opp i Vinje kommune, Heim kommune, Hemne kommune og Snillfjord kommune.

Havn

Begrunnelse: Sted der fartøy kan loss og laste eller søke ly for vind og sjøgang. I overført betydning; ekteskapets trygge havn, bringe saken vel i havn gir den en god, heldig avslutning. Se begrunnelse for navnet Hemne.

Vinjar

Begrunnelse: Norrøn opprinnelse og betyr venn av jorden. Vinjar kommer fra betydningen eng/beite. I tillegg har vi Vinjefjord og Vinjeøra som stedsnavn.

Vinjefjord

Begrunnelse: Norrøn opprinnelse og betyr venn av jorden. Vinjar kommer fra betydningen eng/beite. I tillegg har vi Vinjefjord og Vinjeøra som stedsnavn.

Heim

Begrunnelse: Egnethet for bosted. Heim er et gammelt kommunenavn i perioden 1911- 1963.

Fjordheim

Begrunnelse: Se navnet Heim. Naturlig kobling for den nye kommunen, som har i alt 8 fjorder.

Sodvin

Begrunnelse: Historisk har mange stedsnavn utgangspunkt i elvenavn, og her i distriktet kan vi relatere Søa til Søvatnet, Søvassdalen, Søvasskjølen, Søvassli, Sødal og videre gården Sodvin – senere kalla Sodin, som ble delt i to; Vestri Sodin og Kirkjusodin som etter hvert ble uttalt Kjørse og omskrevet til Kyrksæter og nå Kyrksæterøra. Se også begrunnelse for navnet Vinjar og Vinjefjord.

Sjøstrand

Begrunnelse: En kommune med stor strandlinje. Vi har stedsnavna Vennastranda og Strand.

Artikkeltags