Gå til sidens hovedinnhold

Slipper tidsbegrensing

Artikkelen er over 3 år gammel

Halsabygda storviltvald får kommende sesong en tilleggskvote på 80 hjort. Nå har fylkesmannen slått fast at fellingsløyvet gjelder hele jakta.

Tidligere i år behandlet driftsstyret i Halsa søknaden, som begrunnes med et ønske om å ta ut flere dyr slik at skadar på innmark og skog blir redusert. Da var det samtidig antydet at uttaket av de ekstra dyrene skulle skje tidlig i jakta.

Driftsstyret sa i tildelingsmøtet ja til en tilleggskvote på 80 dyr, i tillegg til den ordinære på 183 dyr. Tilleggskvoten fordeler seg på 30 kalver, 30 eldre koller, 10 spissbukker og 10 eldre bukker.

Ikke støtte i forskriften

Så langt var alt greit, men i punkt tre i vedtaket slo driftsstyret fast at 80 prosent av tilleggskvoten måtte tas ut de første 14 dager i jakta. Dyr som ikke var felt i den perioden, kunne ikke overføres til resten av jakttida.

Det var dette punktet Halsabygda storviltvald klaget på.

Nå er klagen altså behandlet av fylkesmannen, ved assisterende miljøverndirektør Ulf Lucasen, som viser til hjorteviltforskriftene; «Fylkesmannen kan ikkje sjå at det er heimel i viltloven eller i forskrifter etter viltloven til å avgrense tidsmessig innanfor gjeldande jakttid når fellingsløyve skal nyttast. Det gjer at punkt 3 i kommunen sitt vedtak er ugyldig.»

Dermed er vedtaket fra kommunens driftsstyre opphevet.

Men valdet får i tillegg følgende hilsen og fromme ønske med på veien; «Vi oppmodar Halsabygda Storviltvald til å felle ein størst mogleg del av tildelt kvote tidleg i jakta for å oppnå ønskja effekt på hjortebestanden.»

Kommentarer til denne saken