Tidligere rektor klager ansettelse til Sivilombudsmannen

Tidligere rektor ved Halsa barne- og ungdomsskole Marita Swensen Vaagland, klager på at det ble ansatt skolefaglig ansvarlig uten at stillingen ble utlyst.