Her er Halsa-gjengen i Heim kommunestyre

11 faste representanter og én vara med adresse i dagens Halsa kommune er i gang med å konstituere Heim som trer i kraft 1. januar 2020. De brukte kort tid på å markere seg.