Rådmann Anita Ørsal Oterholm var til stede og signerte på vegne av Halsa kommune. Opplegget er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen, Halsa demensforening, Halsa Frivilligsentral og Halsa kommune.

Tirsdag hadde Halsa demensforening arrangementet Vennekafe på Liatun, et månedlig treff med god stemning, kaker og underholdning. Arrangementene er sponset av Nasjonalforeningen for folkehelsens TV-aksjon i 2013, men den lokale foreningen tar den lokale frivillige innsatsen med arrangementene.

- Det er også åpent for hjemmeboende å delta på disse kafeene. Ta kontakt om noen trenger skyss, sier Tove Karin Halse Lervik, daglig leder i Halsa frivilligsentral.

For demente

Liv Kristin D. Foss signerte på vegne av Nasjonalforeningen for folkehelsen Halsa Demensforening og Halse Lervik signerte på vegne av Frivilligsentralen.

Aktivitetsvenn er et tilbud for personer med demens. En aktivitetsvenn er en frivillig, som gjør aktiviteter sammen med en som har demens.

- Med en aktivitetsvenn kan demenssyke få mulighet til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen, sier Lervik.

Myndighetene oppfordrer kommunene til å samarbeide med frivillige organisasjoner for å løse velferdsoppgaver. Aktivitetsvenn bidrar til å styrke den frivillige innsatsen på demensområdet. Samarbeidsavtalens formål er å sikre et forutsigbart og forpliktende samarbeid om Aktivitetsvenn i Halsa kommune. Avtalen regulerer den nedsatte arbeidsgruppens ansvarsområder. 

Bærekraftig tilbud

Alle samarbeidsparter forplikter seg til å etablere Aktivitetsvenn som et bærekraftig tilbud i kommunen.

- Aktivitetsvenn bygger på Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier om omsorg, solidaritet, trivsel og kvalitet. Aktivitetsvenn er utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelsen, og eies av organisasjonen, sier Lervik.

Hun håper nå på god oppslutning om et nytt kurs for nye aktivitetsvenner i Halsa.

- Dette arrangeres 22. og 29. mars på Halsa Frivilligsentral. Vi håper mange melder seg på, dette er givende frivillig arbeid som gir dobbel glede. Vi håper på at både damer og menn melder seg på kurs. Oppfordrer også ungdommer (gjerne ned til 9-10 klasse) om å delta på kurset, da det er lærerikt og kan være nyttig å ha med seg til senere i livet. Om du deltar på kurset er det ikke bindende å bli Aktivitetsvenn etterpå, sier Lervik.

På siste kurs var det 12 deltakere og cirka halvparten prøvde seg som Aktivitetsvenn etterpå.