Veimøte om E39 i mars

BEFARING: Juanita Møkkelgård, Ola Rognskog, Else-May Botten, Helga Hjorthol Grønset, Sverre Myrli og Tora Vaagan Hofset under en befaring av E39 i fjor. 11. mars blir det informasjonsmøte om prosjektet i regi Statens vegvesen.

BEFARING: Juanita Møkkelgård, Ola Rognskog, Else-May Botten, Helga Hjorthol Grønset, Sverre Myrli og Tora Vaagan Hofset under en befaring av E39 i fjor. 11. mars blir det informasjonsmøte om prosjektet i regi Statens vegvesen.

DEL

Statens vegvesen inviterer til åpent informasjonsmøte om byggingen av E39 i Halsa. Møtet finner sted i Halsahallen mandag 11. mars, ikke i kveld slik det står i Tidens Krav mandag.

Som kjent er det bevilget 20 millioner kroner til oppstart av bygging av ny E39 fra Betna til Stormyra i 2019. I Nasjonal Transportplan 2018 - 2023 er det oppført 2,1 milliarder kroner til gjennomføring av anlegget. Anlegget skal betales fullt ut av staten, uten bompenger, skriver kommunen på sin nettside. Det skal bygges tre nye delparseller mellom Betna og Stormyra, med totallengde på 26 kilometer:

- Betna - Valsøya

- Leirvika - Rendalen

- Staurset - Stormyra

De nye parsellene skal bygges med vegbredde på 9,0 meter med forsterket midtoppmerking (rumlefelt) på alle delparsellene. Forsterket midtoppmerking virker slik at når kjøretøy tangerer midtfeltet vil det oppstå vibrasjoner og støy i kjøretøyet og dette reduserer, ifølge studier utført av vegdirektoratet, risikoen for ulykker med hardt skadde og døde med om lag 60 prosent.

Midlene i 2019 vil gå med til forberedende arbeider; grunnerverv og supplerende grunnundersøkelse. Detaljplanlegging av parsellene er i gang.

Vegvesenet vil i løpet av året etablere prosjektkontorer på Liabø, i egen brakkerigg med kontorplass/overnatting til om lag et dusin medarbeidere. Det regnes med anleggsstart i 2020, hele anlegget skal avsluttes i 2023/2024.

Parsellene Leirvika - Renndalen og Staurset - Stormyra vil delvis foregå ved oppgradering av eksisterende vei, noe som vil føre til tidvise veistenginger, men forsøkes lagt opp slik at en som trafikant ikke risikerer veistenging både i Rendalen og på strekninga Vinjeøra - Staurset på samme tur.

Grunnerverv gjennomføres av vegvesenet og vil omfatte flere elementer:

Grunn utenom dyrka mark, skog, dyrka mark, bolighus, fritidshus samt skogsveier og bruksordninger for disse i samarbeid med Jordskifteverket.

- Alle eiere av grunn, boliger og fritidshus vil bli kontaktet av vegvesenet i forbindelse med erverv og erstatning.

Artikkeltags