Bevilger penger til forberedende arbeid på E39

E39: Dagens E39 gjennom Halsa beskrives som trafikkfarlig.

E39: Dagens E39 gjennom Halsa beskrives som trafikkfarlig.

Artikkelen er over 1 år gammel

Det kan endelig ligge an til en oppstart av samferdselsprosjektet i nord.

DEL

I statsbudsjettet som ble lagt fram på mandag 8. oktober kommer det fram at regjeringen foreslår prioriterte midler til forberedende arbeid og eventuell anleggsstart på strekningen E39 Betna–Stormyra.

Rent konkret legger regjeringen 20 millioner kroner på bordet. Disse pengene skal gå til å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, før endelig kostnadsramme blir lagt fram for Stortinget.

Prosjektet har for øvrig en kostnadsramme på drøyt 2,1 milliarder kroner, men det har ikke kommet inn penger for å igangsette det–før nå. Bevilgningen betyr også en mulig oppstart av prosjektet.

Det omtalte prosjektet gjelder ombygging av tre delstrekninger på til sammen 30 kilometer langs E39.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) møter pressen og andre i Halsa senere på dagen.

Artikkeltags