Vil lære deg å drive økologisk kjøkkenhage

KURSHOLDER: Kirsty McKinnon er opptatt av at lokale ressurser skal brukes i matproduksjon enten det dreier seg om kjøkkenhage eller større gårder. Eksempler på lokale ressurser kan være kompost, tang eller hestegjødsel fra staller i nærområdet.

KURSHOLDER: Kirsty McKinnon er opptatt av at lokale ressurser skal brukes i matproduksjon enten det dreier seg om kjøkkenhage eller større gårder. Eksempler på lokale ressurser kan være kompost, tang eller hestegjødsel fra staller i nærområdet.

Har du kjøkkenhage eller ønsker du å komme i gang? Averøy bonde- og småbrukerlag og NORSØK inviterer til kurset økologisk kjøkkenhage.

DEL

Å drive kjøkkenhagen økologisk handler om å dyrke på lag med naturen og med kunnskap vi henter fra naturlige prosesser. Det betyr at man med et mangfold av vekster skaper et eldorado for insekter og annet dyreliv og videre at man tar godt vare på jordorganismene.

– De vil i retur hjelpe oss med å bevare og utvikle en fruktbar og fin matjord. Kjøkkenhagen gir oss medisin, mat, mosjon og mye moro, sier Ingrid Oline Uthaug, styremedlem i Averøy bonde- og småbrukerlag om kurset der Kirsty McKinnon er kursholder.

Tema på kurset som arrangeres 12. februar på kommunehuset på Bruhagen er:

– Eksempler på kjøkkenhager, store og små inkludert pallekarmkjøkkenhage.

– Hvordan starte kjøkkenhage, planlegging, jordliv, oppal av småplanter, gjødsling, kompostering, plantestell, redskaper, aktuelle vekster for nybegynner og viderekomne.

McKinnon fra NORSØK er opptatt av at lokale ressurser skal brukes i matproduksjon enten det dreier seg om kjøkkenhage eller større gårder. Eksempler på lokale ressurser kan være kompost, tang eller hestegjødsel fra staller i nærområdet.

McKinnon har skrevet boken Kjøkkenhage – dyrk økologisk for norsk klima. Denne vil være til salgs på kurset.

– Kurset er gratis. Og det blir kaffe, te og litt å bite i samt utlodning av lokal mat, sier Uthaug.

Artikkeltags