Sjømæling fortsetter i Gjemnes

Valgresultatet i Gjemnes må tolkes som et kraftig signal fra innbyggerne om at det store flertallet vil fortsette som egen kommune også i framtida.