Geografi trumfer partiene

– Vi ønsker en mer rettferdig fordeling av kommunestyrerepresentantene mellom bygdene, sier Terje Angvik, leder i Angvik bygdelag som oppfordrer velgerne til å benytte seg av muligheten til å krysse av for de kandidatene man ønsker inn.