Nye planer for gammel skole: riving av to gamle bygg og bygging av tre nye

Bør Høgtun skifte navn? Bør folkehøgskolen satse på nye linjer? Skal det bygges nytt auditorium? En strategiprosess er startet mot nye hundre år som folkehøgskole.