Her kommer en viktig sykehusvei: - Et realistisk prosjekt å få inn i NTP

Ny traseløsning gir lavere kostnader og høyere hastighet for ny E39 Astad-Bjerkeset, som nå kan suse rett inn på ny NTP.