– Hvis indre Gjemnes går til Molde, kommer det ikke nytt sykehjem

Dersom departementet godkjenner at indre Gjemnes går over til Molde kommune, vil det stanse alle planer om nytt sykehjem i Gjemnes.