Flertall på indre Gjemnes for å bli en del av Molde

Fra folkemøtet i Gjemnes om mulig grensejustering.

Fra folkemøtet i Gjemnes om mulig grensejustering.

De foreløpige resultatene på spørreundersøkelsen er på plass.

DEL

Fylkesmannen i Møre og Romsdal melder på sine hjemmesider at Opinion har levert de foreløpige resultatene fra innbyggerundersøkelsen på indre Gjemnes i spørsmålet om kommunedelen bør bli en del av nye Molde kommune eller fortsette som før.

Det har blitt gjennomført flere innbyggerundersøkelser i fylket knyttet til grensejusteringssøknader.

Resultatene vil være svært skuffende for dem som har kjempet for at Gjemnes skal fortsette som før eller være en del av Nordmøre. 35 prosent av de spurte svarte at Gjemnes bør forbli som egen kommune, mens hele 57 prosent svarte overflytting til ny kommune, altså Molde.

Sju prosent svarte «vet ikke».

Ifølge Fylkesmannen var svarprosenten på 80 prosent.

Fylkesmannen skriver at den endelige sluttrapporten fra Opinion kommer i uke 6, og da vil man få de endelige resultatene og forklaringene.

– Vi offentleggjer dei foreløpige resultata på bakgrunn av førespurnad frå kommunane, skriver Fylkesmannen.

Opinion mener selv at det er «lite trolig» at hovedfunnene i rapporten vil være vesentlig annerledes enn de som nå presenteres.

Gjemnes har nå frist til 1. mars til å komme med sitt høringssvar.

Artikkeltags