Kristiansund sa nei til å gi ekstra støtte til denne veien: – Jeg er sjokkert

Forslaget om å støtte ny vei gjennom Gjemnes i neste NTP fikk nei med sju mot to stemmer i Kristiansund formannskap.