Nordmøre har fått sin fuglebru

Krykkje-bestanden i Norge er kraftig redusert, men ikke under Gjemnessundbrua. Der hekker det i år mellom 800 og 850 par.