- Ikke konsekvent av Fylkesmannen

Gjemnes-ordfører Knut Sjømæling (Sp) svarte på spørsmål i stortingshøring.