På en benk ved Samvirkelaget ble den historiske Storbakken-erklæringa underskrevet av Dagfinn Ripnes (H), Rita Høgset (Frp) og Per Kristian Øyen (Ap) på vegne av de tre respektive bystyregruppene.

- Nå nuller vi også ut tomtekostnadene, sa ordfører Øyen, og sikter til at helseforetaket allerede eier tomta på Hjelset.

Gjemnes kommune kommer til å vedta i formannskapsmøtet tirsdag at også de gir bort Astad-tomta, dersom den velges som sykehustomt.

Et argument mindre

Dermed er også argumentet om tomtepris borte. Og noen vil hevde at dette er en sekspoengs-kamp, all den stund at helseforetaket også kan velge å selge Hjelset-tomta, og putte pengene inn i nytt sykehus på Storbakken.

- Jeg har gitt rådmannen beskjed om å legge inn kjøpesummen for de 160 målene i budsjettet, sier Øyen. Gruppene har med avtalen de undertegnet mandag, forpliktet seg til å stemme for dette under budsjettbehandlingen.

Man hvor mye må Kristiansund kommune betale for tomta?

- Det er en sak vi er blitt enig med grunneieren om ikke å offentliggjøre nå. Men det er et betydelig beløp, sier Øyen.

Les også: Kommunen har ikke sikret seg tomter på Frei

Avtalen

Og her er avtalen de tre partiene skrev under på på Storbakken mandag ettermiddag.

Nytt felles sjukehus i Møre og Romsdal

Vederlagsfri overdragelse av tomt på Storbakken

Vi viser til det pågående arbeidet i Helse Møre og Romsdal HF om nytt sykehus som skal erstatte sykehusene i Kristiansund og Molde. Vi vil med dette orientere om at tomten på Storbakken vil bli overdratt vederlagsfritt til helseforetaket dersom sykehuset lokaliseres til Kristiansund kommune.

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for Kristiansund kommune i 2015 vil undertegnede bystyregrupper foreslå, og stemme for, at Kristiansund kommune sikrer seg opsjon for kjøp av den aktuelle tomten på Storbakken. Denne opsjonen sikrer at Kristiansund kommune kan kjøpe tomten på Storbakken dersom sykehuset lokaliseres til Kristiansund kommune. Tomten vil deretter bli overdratt vederlagsfritt til Helse Møre og Romsdal HF.

Vårt utgangspunkt er pasientens helsetjeneste. Vårt perspektiv er at vi bygger et sykehus for fremtiden. Med dette utgangspunktet og dette perspektivet, er en lokalisering på Storbakken den beste løsningen. En lokalisering på Storbakken vil sikre at langt færre av befolkningen får lang reisevei til sykehuset, noe som er viktig for å sikre likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenester . En lokalisering på Storbakken vil gi en god balanse og spredning av sykehusene i fylket, og er også den mest hensiktsmessige lokaliseringen i forhold til sykehusene i Ålesund og Trondheim.