Av ERIC B. UTHEIM

- Dette er et historisk øyeblikk, sa Orkide-leder Knut Sjømæling under pressekonferansen som var på rådhuset i Kristiansund nå klokken ett. Gjemnes-ordføreren leste opp et brev som er underskrevet av samtlige 11 orfdførere på Nordmøre. Der ber de helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap) utrede ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal.

DU KAN LESE HELE BREVET HER!

- Endrede forutsetninger

Uttalelsen kommer på en respons på det igangsatte funksjonsfordelingsprosjektet Helse Nordmøre og Romsdal har igangsatt. Der er det lagt opp til kun ett sykehus med fullverdig akkutfunksjoner, det andre skal være et mindre elektivt sykehus.

- Det er disse endrede forutsetningene vi nå responederer på, sier Kristiansund-ordfører Per Kristian Øyen (Ap).

- Stor usikkerhet

I det historiske vedtaket heter det blant annet:

– Disse to hovedelementene, redusert faglig tilbud til våre innbyggere, og stor usikkerhet om framtiden til Kristiansund sykehus, fører til at premissene for sykehusstrukturen i vårt område er vesentlig endret. Som ordførere i de 11 nordmørskommunene kreves det nå at helseministeren sørger for å få utredet ett nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal med hensiktsmessig lokalisering som også ivaretar Nordmøres interesser.

Ordførerne er påpasselige med å ikke nevne geografisk plassering i brevet, men de sier at beredskapen i Norskehavet må ivaretas. Flere av ordførerne nevnte Batfjord/Høgset som en egnet plassering. Plassering på Øvre-Eikrem i Molde, hvor Nye Molde sjukehus er planlagt, er ifølge alle Nordmøes ordførere uaktuelt. Selv ordførerne i Gjemnes og Eide sier det.

- Må nord av Fursetfjellet!

Kristiansunds Per Kristian Øyen sa rett ut at et felles sykehus må nord av Fursetfjellet.

Han understreket også at han fortsatt primært ønsker et robust sykehus i Kristiansund.

- Men ettersom forutsetningene har endret seg må vi reagere på den nye situasjonen. og er det snakk om kun ett akuttsykehus, så er det bedre med ett felles sykehus geografisk plassert i områdt rundt Krifast.

Tidens Kravs papirutgave tirsdag har mer sykehusstoff. Du kan også se innslag på TKTV i kveld.