Gå til sidens hovedinnhold

Sivilombudsmannen refser Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Artikkelen er over 2 år gammel

Både manglende og treg saksbehandling får kritikk fra Sivilombudsmannen.

Den 25. september 2017 ba Tidens Krav Frei skole om innsyn over hvilke dokumenter som var journalført i en sak knyttet til en elevs saksmappe. Dagen etter ble innsynskravet avslått. TK fremmet igjen innsynskravet, og presiserte at avisen ikke ønsket innsyn i selve saksdokumentene, men dokumentlisten.

Frei skole svarte dette med å vise til tidligere vedtak.

Dette ble klaget videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 11. oktober 2017. Det tok Fylkesmannen helt til 6. mars 2018 å besvare klagen. Fylkesmannen mottok ikke dokumentlisten i journalen – som TK hadde bedt om innsyn i – men en kopi av alle dokumentene i elevmappen. Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak.

Dette ble så klaget inn videre til Sivilombudsmannen, 6. april 2018. TK ba Sivilombudsmannen om både en vurdering av Fylkesmannen sin saksbehandlingstid, samt om Fylkesmannens vurdering av innsynskravet var i tråd med gjeldende rett.

17. september 2018 leverte Sivilombudsmannen sin vurdering, og fremmer ganske tydelig kritikk mot Fylkesmannen.

«Fylkesmannen har opplyst at de ikke hadde tilgang til dokumentlisten innsynskravet gjelder da de klagebehandlet innsynsspørsmålet. Fylkesmannen synes dermed å ha bygget på opplysningene Frei skole ga om saken, herunder hva de aktuelle opplysningene røpet om selve innholdet av dokumentene som var oppført på dokumentlisten», skriver Sivilombudsmannen i sin vurdering.

«Ettersom Fylkesmannen ikke hadde dokumentet innsynskravet gjaldt tilgjengelig, kan ombudsmannen likevel ikke se at Fylkesmannen kunne foreta en tilstrekkelig reell og selvstendig vurdering av om det kunne gis innsyn i enkelte opplysninger på dokumentlisten, slik loven legger opp til», heter det videre.

Sivilombudsmannen mener også at det hadde krevd lite ressurser fra Fylkesmannen for å hente inn de relevante dokumentlistene. Fylkesmannen bes nå om å behandle saken på nytt.

Fylkesmannen får også kritikk for at saksbehandlingstiden var såpass lang – fire måneder. I offentlighetsloven § 32 heter det at «Klaga skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald», noe Fylkesmannen i dette tilfellet altså ikke har klart.

Kommentarer til denne saken