På mandag skal fylkesutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune sende et høringsinnspill til Sogn og Fjordane og Hordaland sitt nye navn som region.

De to fylkene skal slå seg sammen 1. januar 2020, og har vedtatt at den nye regionen skal hete «Vestlandet». Det har skapt reaksjoner både i nord og sør. Heller ikke fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen er særlig begeistret for navnevalget. Dette kommer fram i sakspapirene til fylkesutvalget fremmet av Aasen.

Innstillingen har tittelen «Vestlandet er meir enn Hordaland og Sogn og Fjordane!»

- Møre og Romsdal fylkeskommune er sterkt forundra over at våre nabofylke sør for oss, Sogn og fjordane og Hordaland, ønskjer å kalle sine nye region for «Vestlandet». Vi oppmodar stortingsrepresentantene om ikkje å godkjenne dette namnet, skriver Aasen i sin uttalelse.

- Misvisende

Fylkesordføreren mener at navnet vil være misvisende for hva Vestlandet faktisk er, og at identiteten også hører til Rogaland og deler av Møre og Romsdal.

- Møre og Romsdal fylkeskommune synest Hordaland og Sogn og Fjordane viser mangel på respekt både for historia til namnet og for oss andre på Vestlandet når dei foreslår «Vestlandet» som namn på sin region. Forslaget skapar splid heller enn invitasjon til vidare samarbeid, skriver fylkesordføreren.

Han oppfordrer Stortinget til å finne et navn for den nye regionen som ikke provoserer naboene i nord og sør, og viser til at Språkrådet har kommet med flere alternative forslag.

I en tidligere versjon av denne artikkelen framkom det at innstillingen var skrevet av fylkesrådmannen. Dette stemmer ikke. Det er et politisk framlegg fremmet av fylkesordfører Jon Aasen.