– Veireform underfinansiert med mellom 45 og 50 millioner

Når Statens vegvesen selv sender regning, mener de et årsverk koster vel 1,6 millioner. Når fylkeskommunen skal overta oppgavene, mener de et årsverk koster i underkant av 1,1 millioner.