Klar melding fra 12 arbeiderpartilag: – Fylkeskommunen har ikke økonomisk bæreevne til å realisere Nordøyvegen

Fra Nordmøre har Averøy, Gjemnes, Aure og Tingvoll Arbeiderparti signert oppropet mot Nordøyvegen.

Fra Nordmøre har Averøy, Gjemnes, Aure og Tingvoll Arbeiderparti signert oppropet mot Nordøyvegen.

Fra Nordmøre har arbeiderpartilagene i Averøy, Gjemnes, Aure og Tingvoll signert oppropet mot Nordøyvegen.

DEL

12 lokallag i Arbeiderpartiet har fredag sendt ut en pressemelding med et opprop mot Nordøyvegen. Oppropet er signert av: Hustadvika Arbeiderparti ved leder Arne Birger Silnes. Stranda Arbeiderparti ved leder Helge Kvame. Rauma Arbeiderparti ved leder Eirik Jenssen Hareid Arbeiderparti ved leder Stian Runne Brandal. Tingvoll Arbeiderparti ved leder Jan-Harald Rollan. Molde Arbeiderparti ved leder Thorbjørn Myre. Ulstein Arbeiderparti ved leder Hanne Notøy. Vestnes Arbeiderparti ved leder Aud Marie Bergdal. Aure Arbeiderparti ved leder Silje Wessel. Volda Arbeiderparti ved leder Sverre Leivdal. Gjemnes Arbeiderparti ved leder Jan K. Schjølberg og Averøy Arbeiderparti ved ordfører Ingrid Rangønes.

I pressemeldinga peker Arbeiderpartilagene på alvorlige konsekvenser for andre fylkeskommunale oppgaver hvis Nordøyvegen blir vedtatt i fylkestinget. De videregående skolene er et av flere tilbud som vil oppleve nedskjæringer, mener Arbeiderpartilagene.

– Vi ønsker å uttrykke stor bekymring for Møre og Romsdal fylke sin økonomi og evne til å løse sine primære oppgaver. En realisering av Nordøyvegen vil få betydelige konsekvenser for våre elever i videregående skole. Nødvendig vedlikehold og oppgraderinger på en rekke av våre videregående skoler blir skjøvet langt ut i tid, og flere skoler står i stor fare for å bli lagt ned, skriver lokallagene i pressemeldinga.

De peker også på konsekvensene fra nedskjæringer i drift og vedlikehold av fylkesveinettet.

Rammer drift og vedlikehold

– Mange av våre fylkesveier trenger nødvendig vedlikehold. Med en realisering av Nordøyvegen vil fylkeskommunens evne til å ta tak i etterslepet på vedlikehold, utbedre fylkesvegene i bredde, få på plass mer trafikksikre kryssløsninger og videre satsing på gang- og sykkelveger bli kraftig redusert, påpeker Arbeiderpartilagene i pressemeldinga.

De 12 Arbeiderpartilagene peker også på hvordan andre prosjekt, små og store, som allerede står på investeringsprogrammet, vil bli rammet av et ja til Nordøyvegen.

Rammer andre investeringer

– Møre og Romsdal fylkeskommune har i de senere årene lånefinansiert mange store investeringer som vil bli en tung bør på driftsbudsjettene når renter og avdrag i større grad skal dekkes inn. En realisering av Nordøyvegen vil forverre denne situasjonen. Vi er redd en bygging av Nordøyvegen vil ramme de mange mindre og nødvendige investeringer på fylkesvegene og skolene rundt i fylket. Vi forventer at våre fylkespolitikere tar ansvar for hele fylket og alle innbyggerne. Vi kan ikke vente i mer enn 12 år på at trafikkfarlige veger og kryss blir utbedret. Mange steder kan liv settes i fare hvis ikke fylkespolitikerne tar ansvar, skriver de i pressemeldinga.

De oppfordrer våre fylkespolitikere til å avlyse anbudskonkurransen for Nordøyvegen:

– La fylkeskommunen utrede videre hva som er økonomisk mulig å gjennomføre, ikke gå for en utbygging som vil knekke Møre og Romsdal fylkeskommune sin evne til å gi våre innbyggere gode tjenester.

Artikkeltags