Se direkte fra fylkestinget

Fylkestinget kan du se i videovinduet over.

DEL

Behandling av politiske saker starter klokken 16.00. Der skal de blant annet diskutere AutoPASS-ordningen og aksjetegning i Helseinnovasjonssenteret.

Direktesendingen er hentet fra nettsiden til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dette står oppført på sakslisten:

 • Val av revisor – Etablering av nytt revisjonsføretak Møre og Romsdal Revisjon SA
 • Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggeprosjekt K753 Kristiansund vgs - Erstatningslokaler bygg 09
 • Statusmelding - Oppfølging av forvaltningsrevisjonar, statlege tilsyn og andre kontrollar
 • Forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2019 - Oppfølging av musea
 • Svorka Energi AS - ny organisasjonsform
 • Oppdatering av Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2019-2023
 • Forskotering av fylkesvegprosjekt - nye retningsliner og avtalar
 • AutoPASS-regulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal
 • Uttale - endring av vedtekter for det konsoliderte Romsdalsmuseet
 • Politisk organisering frå valperioden 2019 - 2023
 • Revidering av Reglement for godtgjersle for ombod i Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Økonomirapportering per 1. tertial 2019
 • Bypakke Ålesund - lokalpolitisk behandling
 • Revidering av økonomiplan 2019 - 2022
 • Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2020-2023
 • Interpellasjon frå Bjarne Kvalsvik om Jensholmbrua
 • Interpellasjon frå Bjarne Kvalsvik om fartøybytte på ferjestrekning
 • Interpellasjon frå Victoria Smenes om tilbod til alle elevar om å delta på skulegudstenester
 • Uttale til plan for omdanning gjennom samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum, Stiftelsen Kulturkvartalet og Stiftinga Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal til stiftinga Musea på Sunnmøre
 • Helseinnovasjonssenteret - aksjeteikning

Artikkeltags