Frykt for akuttmottaket

Artikkelen er over 10 år gammel

Fem av 25 ansatte ved mottakelsen i Kristiansund har permisjon, men helseforetaket har så langt sagt nei til å ansette vikarer.

DEL

– Vi kan ikke holde på slik som dette. Nå jobber vi massevis av overtid, mer enn det forsvarlige, sier Arvid Verpesdal, plasstillitsvalgt for sykepleierne ved akuttmottaket i Kristiansund.

Mange søkere

Det er ikke mangel på kvalifiserte søkere som gjør at fem stillinger står ledig.

– Vi lyste ut en stilling i mai med ansettelse fra juni. Det meldte seg hele 16 søkere, men så fikk vi plutselig beskjed om at vi ikke fikk lov til å ansette noen, sier Verpesdal.

I to-tre måneder har de ansatte som er igjen, måttet jobbe ekstra overtid for å fylle opp bemanningsplanen.

– Vi har en bemanningsplan. Denne er gjennomgått for ikke lenge siden, og det er foretatt en såkalt risiko- og sårbarhetsanalyse. Den konkluderte med at med bare en person mindre på vakt, er situasjonen kritisk, sier Verpesdal.

Spill?

– Vi frykter dette er et ledd i spillet om å redusere akuttfunksjoner i Kristiansund. Administrerende direktør har tidligere foreslått å stenge akuttmottaket i Kristiansund på helg for å spare penger, men dette ble heldigvis stoppet. Trenerer de å ansette flere sykepleiere til erstatning for dem som er ute i permisjon, kan akuttmottaket bli stengt, sier Verpesdal.

Utredes

Johan Skomsvoll er klinikksjef for kirurgi- og akuttmedisin i Helse Nordmøre og Romsdal. Han er svært kort i sin kommentar til situasjonen ved mottakelsen på sykehuset i Kristiansund.

– Saken er under utredning, og vi skal ha et møte i løpet av uka. Der håper vi å komme fram til en god løsning, sier Skomsvoll.

Artikkeltags