Det er friluftsinteresserte veteraner på innsiden av Frei som vil danne foreningen for å utvikle friluftsområdene på Freiøya.

Les også: Vil stifte Freimarkas venner

Kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth har gitt en positiv tilbakemelding:

– Jeg synes dette er en veldig positiv og flott idé som vil kunne bli til stor glede både for dem som er med i venneforeningen, for Freimarkas brukere og for kommunen som samfunn, skriver Skuseth i sitt svarbrev til Leif Furre, en av initiativtakerne.

– Når det gjelder beskrivelsen av formål er det av stor interesse for Kristiansund kommune å være et samarbeidsorgan og medspiller i hvordan en kan utvikle og drifte friluftstilbud i Freimarka på en best mulig måte, skriver Skuseth.

Det er invitert til et stiftelsesmøte i 26. november.