Freiøya Historielag med fokus på veihistorie

Hovedartikkelen i årets utgave av årboka fra Freiøya Historielag, er ført i pennen av Kåre Williamsen og tar for seg veihistorie.