Avisbud ble reddende engel: – Hun lå på bakken og ropte om hjelp

Avisbudet er kritisk til kommunens prioriteringer av eldreomsorgen i trange økonomiske tider.