Bakke-Jensen: – Norge skal bli en ledende romnasjon i Arktis

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) la under sin årlige statusoppdatering i Oslo Militære Samfund mandag vekt på digitalisering og Forsvarets romstrategi.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) la under sin årlige statusoppdatering i Oslo Militære Samfund mandag vekt på digitalisering og Forsvarets romstrategi. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) la stor vekt på digitalisering under sin årlige statusoppdatering mandag. – Forsvaret må tilpasse seg, var budskapet.

DEL

Bakke-Jensen slo fast at digitaliseringen i stor grad er avhengig av rombaserte tjenester og sa at regjeringens romstrategi skal gjøre Norge til en ledende romnasjon i Arktis.

– Digitaliseringen er i stor grad avhengig av rombaserte tjenester. Det mest kjente og gjennomgripende er satellittbaserte navigasjonssystemer. Alle moderne militæroperasjoner er avhengige av satellittbasert navigasjon, kommunikasjon og jordobservasjon, understreket forsvarsministeren i sin årlige statusoppdatering i Oslo Militære Samfund.

Norges beliggenhet langt mot nord gjør at satellitter i bane ved ekvator gir liten dekning, mens satellitter i polar bane på sin side gir suverent god dekning over norske områder og nærområder.

– Norge har skutt opp fire slike satellitter til nå. Tre satellitter er planlagt skutt opp de neste årene, og flere kan komme til, sa Bakke-Jensen.

«Program Space»

Norsk romvirksomhet skjer i dag hovedsakelig i sivil regi, men i fjor ble det etablert et eget program i Forsvarsdepartementet – «Program Space» – som nettopp skal ivareta sektorens satsing på romvirksomhet.

– I samarbeid med sivil sektor, internasjonale partnere og kommersielle leverandører vil vi sikre at våre behov blir ivaretatt. Slagordet for programmet er «Så sivilt som mulig, så militært som nødvendig», opplyste forsvarsministeren.

Han viste til at det er et økende problem at Arktis ikke har bredbånd, og at de nye kampflyene F-35 og de fem nye maritime overvåkingsflyene P-8 Poseidon som ble bestilt i mars, vil virke bedre med digital kommunikasjon med omverdenen.

– Vi deltar derfor i et tverrdepartementalt prosjekt for å skaffe bredbånd i Arktis. Planen er å skyte opp satellitter i bane over polene, noe som skal gi bredbåndsdekning for sivile og militære helt opp til Nordpolen. Det vil være en tjeneste av stor betydning både for Norge og for våre allierte, slo Frank Bakke-Jensen fast.

Nulltoleranse

Forsvarsministeren kom også inn på flere andre temaer under talen og understreket blant annet at åpenhet og tillit vil gjøre samfunnet robust mot påvirkningsoperasjoner fra andre lands etterretningstjenester.

Bakke-Jensen slo fast at norsk sikkerhetspolitikk hviler på to grunnpilarer, henholdsvis en troverdig nasjonal forsvarsevne og et alliert samarbeid, og opplyste at både amerikanere, briter, nederlendere og tyskere framover skal trene tettere sammen med norske styrker.

Han kom også inn på den pågående #metoo-kampanjen og understreket at det i Forsvaret er absolutt nulltoleranse for trakassering.

– #metoo er en kulturevolusjon. Det som stilltiende ble godtatt i går, er uhørt i morgen, sa Bakke-Jensen.

Artikkeltags