– Vi tror vi kan komme i en posisjon hvor vi kan påvirke for en grønnere Sunndal

Av

– Vi må redusere biltrafikken nå, men vei- og bruprosjektene fra fylket kommer til å øke trafikken. Helt absurd. Vi vil heller bruke penger til å styrke de videre- gående skolene og helsetjenester, sier Germain Schmid.