– Saker som bolyst, arbeidsplasser og lokal samfunnsutvikling står sterkt

Av

Line Flåtten (Ap) vil jobbe for å redusere prisen på skolelunsj for elevene på mellom- og ungdomsskoletrinnet.