De to ble også de første som kjørte tunnelen begge veier, for dette var ren fornøyelse for paret fra Jordalsgrenda.

– For oss har ikke tunnelen så voldsomt mye å si, men for de som pendler fra Nesset har den stor betydning, slår Lervik fast. Han hadde som mål å bli en av de første gjennom, men ble den aller første.

Lervik var også i sin tid med på marsjen gjennom Øksendalstunnelen i forkant av at denne ble åpnet, og var således en av første også der.

Like før klokka 10.00 ble trafikk stanset i Jordalsgrenda og i Fressvika. Deretter ble sperringene flyttet slik at den nye tunnelen kunne tas i bruk.

Distriktssjef i Statens vegvesen region Midt, Jan Arild Johansen, var til stede sammen med andre sentrale aktører og representanter for entreprenøren NCC.

Johansen var godt fornøyd med arbeidet som er gjort den siste drøye måneden.

– Det har vært veldig flinke folk fra NCC som har stått for reparasjonene, og det har vært en nitid oppfølging fra vår side, forsikrer han.