Av ERIC B. UTHEIM

Dette lurer den nederlandske mastergradstudenten Margriet Juffers (26) på. Nå er hun i Kristiansund for å forske på nordmørsungdommen.

– Jeg studerer kulturantropologi ved universitetet i Utrecht, med multikulturell globalisering som fordypning, forteller hun.

– Det jeg skriver mastergradoppgave om, er hvor ungdom føler seg til rette i dagens globaliserte hverdag. Verden har blitt mye mindre på kort tid. Med internett og kulturell globalisering, hvor føler ungdom som bor i distriktene seg hjemme?

Men hvorfor foreta slike studier i Kristiansund?

– Fordi jeg ville studere norsk ungdom. Det finnes mange globaliseringsstudier på mennesker fra den tredje verden, men lite på hva globalisering gjør med ungdom fra i-land. Norge er et av de rikeste landene i verden, men det trenger ikke bety at alle er veldig lykkelige. Norge har høy selvmordsstatistikk og relativt stort forbruk av narkotika og alkohol. Grunnen til at jeg valgte akkurat Kristiansund, er fordi det er en liten by i distriktet, uten universitet og høyskole. Byen er ikke utpreget urban.

Juffer intervjuer nå kristiansundsungdom mellom 18 og 25.

– Hvor føler de seg hjemme? Føler de tilhørighet til hjemplassen eller andre plasser? Hvorfor bor de her, hvorfor bor de ikke andre plasser? Slike typer spørsmål er interessant for mine studier. Jeg skal intervjue 20 ungdommer i løpet av tiden min her, ti gutter og ti jenter, sier Juffer, som håper å få sine undersøkelser publisert etter at hun er ferdig uteksaminert.