Fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet er kritisk til at Nordmøre energiverk over to år har opparbeidet en gjeld på 50 millioner kroner til kundene.

– Jeg synes dette er underlig. Her er det snakk om såpass mye penger over kort tid at jeg spør meg om selskapet ikke her har gjort en bommert. Målet er jo at man skal styre mer- eller mindreinntekt mot null, ved at man også korrigerer og justerer prisene underveis, Bartholdsen. Han oppfordrer selskapet til å se på mulighetene for å treffe bedre i framtiden.

Nettleieselskapene er monpoler. De må derfor forholde seg til en inntektsramme fastsatt av tilsynsmyndigheten NVE. Når et nettleieselskap overskrider inntektsrammen, oppstår en merinntekt som selskapene plikter å tilbakebetale kundene. I Neas sitt tilfelle 50 millioner kroner som Tidens Krav skrev lørdag.

Les også: Neas må ut med 50 millioner til kundene

– Det er jo betydelig forskjell på null kroner og 50 millioner kroner, det tror jeg de fleste vil være enig med meg i. Strømkundene blir jo egentlig tvunget til å låne penger til nettselskapet i noen år, sier Bartholdsen.

Ekstraregning

Nordmøre Energiverk har tilbakevist kundeklager over sen tilbakebetaling, og vist til at det er et mål med dagens system å holde nettleietariffene så stabile og forutsigbare som mulig. Bartholdsen påpeker at effekten av dette systemet tvert imot kan bli forsterket uforutsigbarhet for strømkunden.

– I perioden med høyt forbruk og høye priser, kommer det da i praksis en ekstraregning på toppen, hvis selskapene tar inn mer i nettleie enn NVE fastsetter som inntektsramme. Når det gjelder strømforbruket i Norge, er vi nødt til å akseptere en viss uforutsigbarhet. Men har selskapet gjort en bommert burde det være et greit utgangspunkt at man retter den opp så fort som mulig.

Flaks og uflaks

Bartholdsen gir samtidig tilsynsorganet NVE medhold i at nettleiekunden i utgangspunktet ikke har noen personlig rett til tilbakebetaling etter at man har sagt opp sitt kundeforhold. I et langt livsløp som strømkunde skal flaks og uflaks jevne seg ut, tror fagdirektøren.

Les også: Elin Marie får ikke tilbake pengene hun har betalt for mye til Neas

– Ikke alt i livet er forutsigbart, og kraftbransjen er jo slik sett utsatt. Men det er ikke til hinder for at Nordmøre energiverk kan møte sine tidligere kunder med velvillighet, hvis de har en god begrunnelse for sine krav, sier Bartholdsen.

Toppsjef Knut Jonny Hansen i Neas forstår at kundene ønsker tilbakebetaling så snart som mulig.

– Vi følger NVE sine forskrifter, som sier at all merinntekt skal betales til kundene over nettleien. Og det er nettopp dette NEAS nå gjør ved redusere nettleien vesentlig. Og kundene får refundert med renter.