For dårlig lederskap

Styret og direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal er ikke fornøyd med økonomien i 2013.

Styret og direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal er ikke fornøyd med økonomien i 2013. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Toppsjef Astrid Eidsvik forklarer et ventet budsjettsvikt på 103 millioner kroner med for dårlig ledelse.

DEL

På dagens møte i Ålesund fikk styret i Helse Møre og Romsdal seg forelagt en prognose for driften inneværende år som viser en svikt på 103 millioner kroner i forhold til budssjett. Under sin orientering om situasjonen var ikke toppsjef Astrid Eidsvik nådig mot sin egen lederorganisasjon.

Les også om alle tiltakene: Skal få til kostnadseffektiv drift

Eidsvik mener at ikke alle tar ansvar

- Vi må få en helt annen kraft inn i de ulike lederposisjonene våre. Hvis vi skal få effektuert alle tiltak, så er vi avhengige av at ledere på alle nivå er dedikerte ledere som tar sitt ansvar. Jeg får tilbakemeldinger på at det dessverre er ledere som ikke har tatt inn over seg de oppgavene de er pålagt, sa Eidsvik i møtet.

Hun vil nå få frem bedre ledere.

- Vi er nå i gang med et lederprogram som skal få frem frem mer dedikerte ledere, orienterte Eidsvik.

- Ikke godt år

Styreleder John Harry Kvalshaug var heller ikke tilfreds med økonomien, men satte samtidig positivt fokus på på at man på rett vei når det gjaldt kvalitetsindikatorene. Det fikk Torbjørg Vanvik, Helse Midt-Norges eierrepresentant i styret, til å ta ordet.

- 2013 er ikke et godt driftsår i HMR. Vi når ingen av målene være, verken for økonomi eller kvalitet. Da er det en mager trøst at det står dårligere til andre steder. Jeg vil selv trekke frem det lave sykefraværet, det synes at ansatte skal berømmes for, ellers er det trasig at vi ikke greier å nå målene våre på de mest sentrale indikatorene.

- Jeg registrerer at vi har forskjellige trøyer på oss i denne saken, repliserte Kvalshaug.

- Må stramme opp

- Vi har økt med 73 årsverk, men oppnår ikke inntektene. Det er ganske dramatisk. Innleie for 14,7 millioner kommer da på¨toppen. Økonomien overskygger hele det positive bildet med kvalitet. Jeg vet ikke hvordan vi som styre kan overleve dette. Nå er vi nødt til å stramme opp. Tar vi vi virkelig dette nok på alvor? Kanskje har vi for mye fokus på nytt sykehus i stedet for drift, undret nestleder Petter Bjørdal.

Kirsti Slotsvik mente man visste hvor det bar allerede da man gikk inn i året uten budsjettdekning for 60 millioner kroner.

- Det er stor forskjell på 60 og 103 millioner kroner, repliserte Bjørdal.

Det var deretter en enstemmig styre som vedtok sin manglende tilfredshet med den økonomiske situasjonen i helseforetaket.

Artikkeltags