Befolkningen i Norge består nå av 5.205.400 personer. Folketallet økte med 16.000 i tredje kvartal. 60 prosent skyldes innvandring.

20.484 personer er registrert som innvandret til landet i tredje kvartal. Det er en liten nedgang fra samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nettoinnvandringen endte på 9.400 og fødselsoverskuddet var 5.800. Innvandringen utgjorde dermed nesten 60 prosent av folketallsøkningen i tredje kvartal.

Asylsøkere som ennå ikke har fått oppholdstillatelse er imidlertid ikke medregnet i statistikken fra SSB.

– Vi må vente på at Utlendingsdirektoratet får behandlet søknadene fra høstens store strøm av asylsøkere før de blir synlige i befolkningsstatistikken, skriver SSB.

Antallet som har utvandret fra Norge har økt til 11.076, det er 2.905 flere enn i tredje kvartal i fjor. Det er flest svenske og polske statsborgere som har utvandret. For svenskene er det registrert høyere utvandring enn innvandring.

Hittil i år er det født 45.800 barn i Norge. Det er 100 flere enn i fjor, men lavere enn i toppårene 2008-2010. (©NTB)