Tallene fra forrige uke viser at forekomsten av influensalignende sykdom i befolkningen fortsetter å stige. Det samme gjør antallet sykehusinnlagte med bekreftet influensa, viser tallene fra influensaovervåkingen.

I uke 48 ble 76 personer lagt inn på sykehus med det som betegnes som alvorlig influensa. Det bringer tallet på innlagte med alvorlige symptomer siden uke 40 opp i 197 personer.

Fortsatt betegnes influensaaktiviteten som svært lav, men den nærmer seg terskelen for lav intensitet, noe som i så fall gir startskuddet for at aktiviteten kan betegnes som en influensautbrudd.

Folkehelseinstituttet mener derfor at det haster med å vaksinere seg før sesongen for alvor er i gang. Det tar nemlig rundt to uker fra vaksinen settes til den gir beskyttelse.

I forrige uke var aktiviteten fortsatt høyest i Vestfold fylke. Det er også for første gang denne sesongen meldt to utbrudd av influensa i helseinstitusjoner siste uken.

I kartet til høyre i saken kan man se andel legekonsultasjoner i Møre og Romsdal som gjaldt influensa forrige uke. Slik får man en indikasjon på hvor stor faren er for å få influensa i Møre og Romsdal.