Åpner for å innkalle til foretaksmøte

Statsråd Bent Høie åpner for å innkalle til foretaksmøte dersom styret i Helse Møre og Romsdal onsdag gjør et vedtak han ikke er enig i.